Дървообработващи инструменти
Плоски ножове с праволинейни режещи ръбове за машини тип АБРИХТ.
Плоски дробилни ножове, контраножове и ножодържачи към тях за първично, вторично раздробяване и мелене на дървесина за машини на фирмите ПАЛМАН, ХОМБАК, ФЕРАРИ, КОФАМА, ПЕССА, КЛЬОКНЕР, НОРМАН и други. Ножове и контраножове за развивачни машини тип ШЕЛ до 1250 мм дължина.
Лентови триони, които включват ленти за рязане на дървесина, платове, дунапрен, месо и риба.
Ръчни дървообработващи инструменти от типа длета и рендета. Ножове за електрически ръчни преносими машини.


Инстументи използвани в целулозната и хартиента промишленост
Ножове плоски и дискови, служещи за рязане и разкрояване на хартия, картон, велпапе и други подобни изделия.
Плоски и дискови ножове за направа на перфорации.
Ножове за рязане в полиграфията и ракелни ножове за отнемане на лакови покрития и мастила.


Инструменти за хранително- вкусовата промишленост.
Инструментите за хранително- вкусовата промишленост се произвеждат от неръждаеми стомани и основно включват инстурменти за рязане на хляб, месо, риба, зеленчуци и други.


Инструменти за тютюневата промишленост
Плоски ножове за рязане на тютюни за машини ХАУНИ и ЛЕГ.
Ножове за обезжилване на тютюни.


Инструменти за опаковачни машини и ножове за рязане на тънки материали (фолиа)
Плоски ножове с праволинеен режещ ръб и назъбени ножове за машини ВЕРОМА, РОВЕМА, НАГЕМА и други.


Инструменти за рязане на метални изделия
Плоски ножове за гилотини.
Плоски ножове, гребеновидни за направа на решетки.
Дискови ножове за разкрояване на ленти.
Листове за механични ножовки.


Инструменти за текстилни и плетачни машини
Ножове плоски и дискови за рязане на плат от типа на КУРИС, ХОДС, ВОЛФ и други.
Отрязващи ножове, пинцети и държачи за плетачни машини.


Специални изделия и инструменти
Тела за диамантени дискове до 600 мм.
Ламели (пластини за вакуумни помпи).
Клапани и клапанни пластини за компресори.
Дискове и ламели за съединители