"ЗММ ИНСТРУМЕНТ" ООД град Смолян е фирма с изключително богат опит в разработката и производството на висококачествени режещи инструменти, ножодържaчи и приспособления за тях и машини за заточването им.

Чрез този електронен каталог ще се опитаме да ви запознаем с основните групи режещи инструменти, които дават представа за произвежданата продукция, като по чертеж или мостра, клиентът може да поръча желаният от него инструмент.